ORGANIZATOR

Fundacja Dzieci Niczyje

Dajemy Dzieciom Siłę (FND) jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 r. zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy dzieciom krzywdzonym, programy profilaktyki krzywdzenia dzieci i organizuje specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów. Od 2004 r. FDN realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie.


www.saferinternet.pl
Komisja Europejska

Polskie Centrum Programu Safer Internet powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii.
GŁÓWNY PARTNER

Fundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu Internetu i nowych technologii. Realizuje projekty związane z bezpieczeństwem najmłodszych internautów pod nazwą Bezpiecznie Tu i Tam. We wszystkie jej inicjatywy angażują się wolontariusze Orange. Fundacja została stworzona w 2005 roku przez Orange Polska S.A.PARTNER

Astrogroup

Marka Astro stoi na czele Astro Group, która łączy szereg firm działających w branży reklamowej. Celem grupy jest kreowanie treści audiowizualnych w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki i bieżące trendy oraz poszukiwanie pionierskich rozwiązań w ich komunikowaniu. Grupa świadczy usługi w pełnym zakresie od koncepcji do emisji oferując je na rynku krajowym i zagranicznym.